Vei beskrivelse:

Stort kart: JPEG (442 Kb)
Vei beskrivelse: PDF